Trávy a kapradiny - Průměr květináče - 9 cm

Do kategorie tráv a kapradin patří převážně rostliny s vysokou náročností na vlhkost, zařazované mezi kapradinové druhy. Mezi nejznámější pokojové rostliny v této kategorii patří Nephrolepis exaltata a další druhy.